Σχεδιασμένος για την επικάλυψη σπόρων προστιθέμενης αξίας με ακριβές επεξεργασίες σπόρων.

Εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία χρησιμοποιώντας μια ζυγαριά εισαγωγής υψηλής ακρίβειας μαζί με ένα σύστημα υψηλής ακρίβειας χημικής δοσολογίας που ελέγχεται από ένα PLC.

Παρέχει βελτιωμένη κάλυψη του σπόρου και πιο ομοιόμορφη κατανομή του υλικού επεξεργασίας στους σπόρους.

Κατηγορία: