Η υγιεινή διατροφή των ζώων σημαίνει εγγύηση υγιεινής διατροφής και για τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να υιοθετηθούν λύσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων. Το απολυμαντικό είναι σήμερα μια από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις.