Ο αποπετρωτής εφαρμόζεται στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων και στη βιομηχανία άλεσης, αλλά χρησιμοποιείται  και στον τομέα των σπόρων, ιδίως σε προιόντα που συγκομίζονται κοντά στο έδαφος. Χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ξηρού κοκκώδους προϊόντος σύμφωνα με το ειδικό του βάρος σε δύο μέρη. Κατάλληλος για την απομάκρυνση βαρέων ακαθαρσιών, όπως πέτρες, μεταλλικά σωματίδια και άλλα αντικείμενα, από τα δημητριακά, τον καφέ, τα οσπρια κ.τ.λ.

Κατηγορία: