Η κατασκευή των εγκαταστάσεων είναι απλή, με δυνατότητα να προστεθεί επιπλέον εξοπλισμός όπως σιλό και μηχανές για ζύγιση και ενσάκιση, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε τροποποίησης. Οι εγκαταστάσεις αναπτύσσονται οριζόντια, ο πελάτης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες κτιριακές προδιαγραφές , ο χώρος που μπορούν να εγκατασταθούν τα έργα μας είναι σε ένα μέγιστο ύψος 4,0-4,5m και σε έκταση περίπου 10x15m.

Όλα τα μηχανήματα δοκιμάζονται στο εργαστήριο κατασκευής πριν παραδοθούν, και όλα τα στοιχεία αριθμούνται έτσι ώστε να γίνει η συναρμολόγηση ευκολότερη για τον πελάτη. Συνοδεύονται από το τεχνικό εγχειρίδιο που περιέχει όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων.

Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και είναι σε θέση να ελέγχει ολόκληρη την εγκατάσταση. Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων 24 μηνών από την παράδοση.