Ο κυψελωτός κυλινδρικός διαχωριστής χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση, τόσο των μεγάλων, όσο και των μικρών σε μήκος ανεπιθύμητων υλικών από το προϊόν (σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι, φακές κλπ).
Το εισερχόμενο, προς διαχωρισμό προϊόν, εισέρχεται στον πρώτο κύλινδρο, στα εσωτερικά τοιχώματα του οποίου υπάρχουν ειδικές εσοχές στις οποίες φωλιάζουν υλικά μικρότερα του επιθυμητού (σπασμένοι καρποί κλπ). Κατά την περιστροφή του κυλίνδρου, το ανεπιθύμητο υλικό συγκεντρώνεται σε ειδική σκάφη και απομακρύνεται με κοχλία, ενώ το υπόλοιπο μεταφέρεται στον επόμενο κύλινδρο.
Κατά το δεύτερο διαχωρισμό, στις ειδικές εσοχές φωλιάζει τέλεια το επιθυμητό προϊόν, ενώ απομακρύνονται υλικά με μεγαλύτερο μέγεθος τα οποία δεν περνάνε κατά την περιστροφή του κυλίνδρου.

 

Κατηγορία: