Συστήματα αερισμού με κανάλια στην επίπεδη/κωνική βάση των σιλό

Αποτελείται από ένα δίκτυο καναλιών, κατασκευασμένα από γαλβανιζέ σχάρες τυποποιημένων διαστάσεων. Η διάταξη των καναλιών στη βάση του σιλό σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτρέπει τον ομοιόμορφο αερισμό του σιλό. Τα κανάλια είναι εμφωλιασμένα στην τσιμεντένια βάση του σιλό και είναι ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να τοποθετούνται πάνω τους διάτρητες σχάρες οι οποίες επιτρέπουν τον τέλειο αερισμό του σιλό και  ταυτόχρονα αποτρέπουν την πτώση των δημητριακών στο υποκείμενο κανάλι. Τα κανάλια τοποθετούνται κατά τη φάση κατασκευής της βάσης του σιλό, πριν την πτώση του τσιμέντου. Τα κανάλια παραμένουν μετά το σχηματισμό της βάσης, και πάνω τους τοποθετούνται ειδικές σχάρες αερισμού του σιλό.

Εύκολη τοποθέτηση κατά την διάρκεια της κατασκευής της πλάκας από σκυρόδεμα, μείωνοντας τον χρόνο και το κόστος.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης των καναλιών τόσο σε επίπεδη, όσο και κωνική βάση σιλό, αλλά και σε οριζόντια αποθήκη με τη χρήση ειδικών σχαρών βαρέως τύπου.

Κατηγορία: