Ο κατακόρυφος ψύκτης καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο δαπέδου, εξακολουθώντας να έχει πολύ καλή απόδοση ψύξης.

Περιλαμβάνει: χοάνη εισαγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης με δύο αισθητήρες προϊόντος, μονάδα ψύξης με πλευρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, πλευρική πόρτα επιθεώρησης και ενισχύσεις από μαλακό χάλυβα