Η αποθήκευση και η συντήρηση των δημητριακών συνεπάγεται με διάφορα ευαίσθητα ζητήματα τόσο για τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος όσο και για την οικονομική και ενεργειακή διαχείριση της αγροδιατροφικής δραστηριότητας.
Ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο σύστημα ψύξης είναι η καλύτερη απάντηση σε προβλήματα όπως την απώλεια προϊόντος από την ξήρανση, τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και εντόμων και την ζύμωση, και παρέχει τόσο οικολογική βιωσιμότητα όσο και οικονομική εξοικονόμηση.

Τα βασικά σημεία και τα πλεονεκτήματα του συστήματος ψύξης κόκκων είναι:
– Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
– Εξάλειψη/μείωση φυτοφαρμάκων
– Χαμηλότερο κόστος αποθήκευσης (σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα)
– Λιγότερη απώλεια βάρους κατά την περίοδο αποθήκευσης
– Εξοικονόμηση ενέργειας σε κύκλους στεγνώματος

Τα Ψυκτικά μηχανήματά μας είναι σε θέση να ικανοποιήσουν κάθε είδους ανάγκη:
– Ροή αέρα από 19.900 m3/h έως 39.800 m3/h
– Ψυκτική ισχύς από 20 kW έως 356 kW
– ικανότητας για σιλό από 300 έως 10.000 Ton

MARCOLD Industrial Coolers

Κατηγορία: